Specjalizacje

Usługi świadczone na rzecz klientów indywidualnych obejmują reprezentację przed sądami oraz organami administracji publicznej a nadto porady prawne, przygotowanie pism oraz prowadzenie negocjacji.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa karnego, prawa cywilnego i rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w zakresie spraw administracyjnych.

Kancelaria specjalizuje się również w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw. Usługi świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych obejmują prowadzenie negocjacji, prowadzenie sporów sądowych, doradztwo przy sporządzaniu i negocjowaniu umów oraz przygotowanie opinii prawnych dotyczących problemów prawnych pojawiających się w przedsiębiorstwie.
Na rzecz przedsiębiorstw świadczymy usługi m.in. w zakresie prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa konkurencji, zamówień publicznych, prawa administracyjnego, prawa karnego i prawa karnego skarbowego.